Projecten

 

by DnA heeft in de loop van de jaren prachtige projecten op mogen leveren.

Beveiligingssurvey voor Namport – Walvisbaai, Namibië – 2015

De Namibian Ports Authority of Namport is de nationale havenauthoriteit van Namibië en heeft onder andere Walvisbaai onder zijn hoede, de grootste zeehaven van het land. In 2014 schreef Namport een tender uit als onderdeel van het Namport Process Automation-programma. Dit had als doel om diverse processen en apparatuur te automatiseren en zo operationele betrouwbaarheid, productiviteit en efficiëntie te vergroten.

De tender werd gewonnen door een lokale partij in een joint venture met Solid Port Solutions, een van de partners van by DnA. by DnA werd gevraagd om zich bezig te houden met het beveiligingsaspect van het project.

by DnA voerde ter plaatse een risicoanalyse uit en onderzocht alle beveiligingssystemen, -processen en –procedures. Naast het rapporteren van de resultaten deed by DnA aanbevelingen voor verbeteringen op technisch en organisatorisch niveau en verzorgde input voor de tender voor het toegangscontrolesyteem van de haven.

 

Havenveiligheidsplan voor een Nederlands havenbedrijf – 2018/2019

Het havenbedrijf van een middelgroot zeehaven- en industriegebied in Nederland zocht hulp bij het verlengen van zijn ISPS-havenbeveiligingscertificaat. Hiervoor moeten een havenbeveiligingsbeoordeling en een havenveiligheidsplan worden opgesteld en goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

by DnA evalueerde als eerst de bestaande havenveiligheidsbeoordeling (HVB) van het havenbedrijf met de Port Security Officer en de afdeling Veiligheid van de gemeente. Vervolgens stelde by DnA in nauwe samenwerking met de Port Security Officer nieuwe beveiligingsrisico-scenario’s en een nieuw Havenveiligheidsplan op.

De nieuwe beveiligingsrisico-scenario’s en het Havenveiligheidsplan werden na een positieve beoordeling door het Havenveiligheidsbeoordelingsteam door ILT akkoord bevonden.

 

Security review voor TICTS – Dar es Salaam, Tanzania – 2018/2019

Tanzania International Container Terminal (TICTS) in Dar es Salaam is de grootste containerterminal in Tanzania. TICTS verwerkt driekwart van de handel van het land en is daarmee een vitaal onderdeel van de toeleveringsketen van en naar de regio.

TICTS benaderde by DnA in 2018 om te assisteren bij verbetering van hun beveiliging. Doel was een efficiëntere en effectievere inzet van de externe beveiligingsorganisatie en opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem om deze te beoordelen.

by DnA voerde een risico-assessment uit van de op organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiliging van TICTS en analyseerde of deze maatregelen voldeden aan de ISPS-Code en C-TPaT. Met behulp van de uitkomst stelde by DnA een meerjarige beveiligingsstrategie en een tender voor een nieuwe beveiligingsleverancier op. Ook begeleidde zij de serviceniveau-overeenkomst voor deze leverancier en stelde KPI’s vast.

 

Beveiligingsmanagementsysteem voor NetApp – Nederland – 2016

NetApp is een Fortune 500-bedrijf uit Sunnyvale, Californië dat cloud- en datamanagementdiensten aanbiedt. Het Nederlandse hoofdkantoor benaderde by DnA in 2016 voor de uitvoering van een risicoanalyse van de bestaande beveiliging en het ontwikkelen van een nieuw beveiligingsmanagementsysteem.

Voor de risicoanalyse interviewde by DnA verschillende managers om zo de meest risicovolle bedrijfsonderdelen in kaart te brengen en de bestaande beveiliging te beoordelen. Aan de hand van de uitkomsten stelde zij aanbevelingen op, die de basis vormden voor het beveiligingsmanagementsysteem. NetApp rolde dit systeem na oplevering wereldwijd uit.

Daarnaast stelde by DnA voor de EMEA-regio van het bedrijf een beveiligingsplan op met daarin een serviceniveau-overeenkomst en KPI’s voor de verschillende beveiligingsdiensten. Dit plan gold tevens als werkbare blauwdruk voor implementatie in NetApp’s IT-omgeving.